Saiffa Oy - Flow Mo Dance School

Saiffa är ett streetdanscenter i centrala Helsingfors. Saiffa är grundat av medlemmarna i den internationellt framgångsrika breaking-gruppen Flow Mo. Saiffa har etablerat sig som föregångare inom den finska streetdanskulturen. Saiffa är också den första internationellt erkända finska streetdansskolan.  Saiffas danslektioner och -kurser lockar regelbundet streetdansare från utlandet till Helsingfors. 

Med vårt exempel vill vi inspirera speciellt barn och unga att ta del av streetdanskulturen. Vår viktigaste uppgift är att erbjuda dansundervisning för intresserade i alla åldrar. Därtill vill vi lyfta nivån på streetdansundervisningen i Finland samt bidra till att allmänt öka kunskapen om streetdans. En viktig del av vår verksamhet är att arrangera olika dansevenemang, -tävlingar och -kurser.  Sedan 2010 har Saiffa, som den första dansskolan i Finland,  arrangerat månatliga “dansskole-jams”dit alla är välkomna .  Med detta vill vi erbjuda unga en positiv och inspirerande hobbymiljö. Saiffas mål är att utveckla streetdanskulturen, att öka uppskattningen av streetdans samt att lyfta den finska streetdanskulturens profil internationellt.

Saiffas ljusa, rymliga utrymmen är belägna i central Helsingfors. Till ytan mäter lokalen 259 kvadratmeter. Saiffas stolthet, den rymliga 18 x 10 meter stora danssalen är utrustad med topp ljudanläggning och dansmatta. Saiffas hjärta, den 10 x 8 meter stora Loungen, fungerar som vänte- och uppvärmningsutrymme. I Loungen finns även Saiffas butik. Vi rekommenderar att  värma upp och “jamma” i Loungen redan innan danslektionens början. På så vis kan vi gå direkt till saken på själva danslektionen. I Saiffa finns även omklädnings- och wc-utrymmen till kundernas förfogande.

“Saiffa” är en term som används av streetdansare då de  hänvisar till en “danscirkel”  eller “cypher”. En cypher är en cirkel som dansarna formerar och turvis dansar i. “Att saiffa” innebär att dansa eller ta del i en sådan cirkel.

Kontaktuppgifter:

Saiffa Oy-Flow Mo Dance School
Lönnrotsgatan 25 A , 2:dra våningen
00180 Helsingfors
Telefon: 0445001311 (10-16) & 044500989 (16-20)
Dörrkod: *0123